DECZ

 
Druckversion - licence
20.06.2024 - 23:17 Uhr
vyzdívání zedníkem pracujícím s hlínou
 

odborníci s vysokým požadavkem na kvalitu

Podstávkové domy jsou stavebně i konstrukčně jedinečné, každý z nich je individuální. Vznikly dvě velké výzvy: Znalosti a dovednosti odborníků, kteří se věnují zachování stavebních památek a jejich vnitřní postoj vůči těmto domům.

Členství ve skupině odborníků v oblasti podstávkových domů (Fachring Umgebindehaus)se vysoce cení. Jedná se o zajištění kvality na základě nadprůměrných, odborných kompetencí a redukcí různých rizik, která vzejdou ze zájmů a možností stavebníka a nátlaku trhu.

Skupina odborníků v oblasti podstávkových domů (Fachring Umgebindehaus) je exkluzívní společenství expertů, kteří „umějí a chtějí“. Chtěli byste patřit do tohoto společenství, prosím seznamte se s podklady “uchazeče“.

Informationen kurz und knapp

1. ríjna 2010

1. ríjna 2010
1. kolokvium „Fachring Umgebindehaus“
Facebook - Fachring-Umgebindehaus 
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN