DECZ

 
Druckversion - Stavební inženýr
20.09.2019 - 07:27 Uhr

speciální zaměření

včasný kontakt s památkovými úřady se zřetelem na zapojení do plánovacího procesu
přiměřený průzkum stavby, diagnóza škod a odhad potřeby sanace (popř. s odbornými poradci)
podpora původního charakteru domu s co největším zachováním originální stavební substance
poradenství stavebníka ke všem právním otázkám v souvislosti se sanací

Informationen kurz und knapp

1. ríjna 2010

1. ríjna 2010
1. kolokvium „Fachring Umgebindehaus“
Facebook - Fachring-Umgebindehaus